Zorgverlof

Hoe de zorgverlofregeling voor de openbare apotheken is geregeld, staat beschreven in de Cao Apotheken.

Voor meer informatie over de zorgverlofregeling, gaat u naar de Cao Apotheken op de website van de SBA.