Ziekte en vakantie

Ziek zijn en vakantie hebben, gaat dat samen? Lees hier hoe het werkt.

Een (gedeeltelijk) zieke medewerker mag alleen in overleg met de werkgever en de bedrijfsarts met vakantie gaan. De medewerker moet bij de behandelend arts navragen of er medisch gezien geen bezwaar is tegen de geplande vakantie. Wordt de medewerker ziek tijdens zijn vakantie, dan kan hij zich direct ziek melden. Zo mogelijk volgt hij de procedures die bij de ziekmelding horen.
Doet de ziekte zich voor in het buitenland, dan is controle hierop moeilijk, waarbij de regeling over ziekmelding kan voorschrijven dat de medewerker een verklaring overlegt van een buitenlandse arts. 
Over de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn, betaalt de werkgever het loon door. De aanspraak op vakantie/verlof wordt niet met de ziektedagen verminderd. Als (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker heb je volledige aanspraak op wettelijke vakantiedagen (vier keer contractuele arbeidsduur). Als de werknemer in staat is vakantie op te nemen, worden die vakantiedagen volledig afgeschreven. Je wordt geacht in staat te zijn om vakantiedagen op te nemen als je al aan het re-integreren bent. Er zit dus bij het afschrijven van vakantiedagen geen verschil meer tussen een zieke of gezonde werknemer. 

Klik hier voor meer informatie vanuit de rijksoverheid over vakantiedagen en ziekte.

Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.