Wijzigingen Brancheloket Apotheken 2020

Bent u aangesloten bij het Brancheloket Apotheken? Dan zal er met ingang van het jaar 2020 het een en ander wijzigen in uw dienstenpakket van het Brancheloket Apotheken.

Eén dienstverlener
De Amersfoortse heeft gekozen voor één dienstverlener in plaats van twee. Voor het Brancheloket Apotheken betekent dit, dat Keerpunt vanaf 1 januari 2020 naast het casemanagement ook de arbodienstverlening uitvoert.

Wat merkt u daarvan?
Samenwerken met één dienstverlener zorgt ervoor dat u één duidelijk aanspreekpunt hebt bij verzuimbegeleiding. Daarnaast vindt er geen dossieroverdracht meer plaats. Ook verwachten wij dat bedrijfsartsen sneller kunnen schakelen, dat vermindert de wachttijden. Keerpunt heeft door jarenlange ervaring veel kennis van de apotheekbranche en beschikt over een uitgebreid netwerk.

Wat verandert er nog meer?
Het verzuim in Nederland en in onze branche is de afgelopen jaren duidelijk gestegen. Als gevolg hiervan zien wij dat de verzuimpremies stijgen, niet alleen voor ons, maar ook in andere branches. Hierover krijgt u rond 1 november 2019 vanuit De Amersfoortse meer informatie.