Wijziging Arbowet 2017

Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli aanstaande in. Wat verandert er in de Arbowet per 1 juli 2017?

Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet. In de leaflet Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet vindt u een uitgebreidere toelichting hierop.

 • Open spreekuur
  Iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.
 • Vrije toegang werkvloer
  De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.
 • Second opinion
  Een medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 • Grotere medewerkersbetrokkenheid
  De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker
  De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
 • Basiscontract arbodienstverlening
  Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd.

Webinar over gevolgen wijzigingen Arbowet

Op dinsdag 11 april om 19.00 uur organiseert ArboNed een webinar waarin onze experts u in drie kwartier vertellen wat de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) voor u als werkgever betekenen.
Een webinar is een live, online uitzending waar u vanaf elke gewenste plek via pc, laptop of tablet aan kunt deelnemen. Deelnemen is gratis en eenvoudig te regelen door u nu aan te melden.

Bron: ArboNed