‘Alles waar de medewerkers mee komen, is bespreekbaar’

Hoe werkt u aan verzuimbeleid in de apotheek? We vroegen het aan Ronald Rougoor, apotheker van Service Apotheek Benraad in Terborg: ‘Alles waar de medewerkers mee komen, is bespreekbaar’.

Kunt u zich voorstellen?

‘Ik werk hier sinds 2007 en vanaf 2014 als farmaceutisch manager. Begin dit jaar heb ik het P&O- en verzuimbeleid erbij gekregen. Apotheek Benraad is de hoofdvestiging van vier apotheken; hier zitten de bereidings-, smart filling- en Baxterunits. We zijn dan ook een grote apotheek met 36 medewerkers.

Wat houdt uw verzuimbeleid in?

‘Al een tijdje richten we ons met name op preventie van verzuim. Op ons werkoverleg is arbo een vast agendapunt. Alles waar de medewerkers mee komen, is bespreekbaar. Medewerkers vinden het prettig als naar ze geluisterd wordt; het heeft de sfeer aanzienlijk verbeterd. Bovendien hebben we hierdoor al van alles aangepakt, onder meer de luchtvochtigheid, de werktafels, de stoelen. Verder zorgen we ervoor dat alle medewerkers vier keer per dag wisselen van werkzaamheden. Zodat ze niet te lang op een werkplek zitten of staan en de belasting van alle taken verdelen over de dag. Ook hebben we maatregelen genomen om de baliedruk te verminderen, waaronder het invoeren van een patiëntvolgsysteem.’

Hoe ondersteunt het Brancheloket Apotheken u?

‘Vooral bij langdurig verzuim. Tijdens de eerste twee weken van ziekte bel ik de medewerker geregeld op om te vragen hoe het gaat en of ik iets kan doen. Is er na twee weken geen betermelding of is vanaf het begin al duidelijk dat het verzuim langdurig zal zijn, dan pakt ArboNed het op. Zij zorgen voor de eerste afspraak met de arbo-arts. Daarvan ontvang ik een rapport. In overleg met casemanager Marieke van der Meer bepalen we vervolgens wat ik als werkgever kan doen, wat de werknemer kan doen en wat de verdere stappen moeten zijn.’

Wat heeft het u opgeleverd?

‘Marieke houdt me continu alert. Stel, in het opbouwschema staat dat ik een gesprek heb met de zieke werknemer, dan belt ze me meteen daarna op: is het gesprek al geweest, hoe is het verlopen? Als ik iets dreig te vergeten, geeft zij me een seintje. Als ik vragen heb, kan ik die altijd stellen. Ze geeft bovendien nuttige adviezen, zoals rond het plan van aanpak: ‘Je zou het ook zus en zo kunnen doen’. En goede begeleiding als ik voor een werknemer bijvoorbeeld een ergotherapeutisch onderzoek moet laten doen. Marieke regelt dan het onderzoek en zorgt voor alle noodzakelijke paperassen. Het contact met haar verloopt altijd prima.’

Welke tip(s) zou u collega’s meegeven?

‘Voorkom drempels tussen werkgever en werknemer. Alles moet bespreekbaar zijn. En zorg voor een goede balans tussen de bereidheid van de werkgever om knelpunten op te lossen en die van de werknemer om zelf bij te dragen aan herstel. Dat blijkt een goede leidraad te zijn bij verzuimbeleid.’

Arbeidsdeskundige Jeroen Visser over wat zijn werk inhoudt, wanneer hij ingeschakeld kan worden en wat het de werkgever oplevert.

Lees meer

Isabelle de Ridder, inkoper interventies voor het Brancheloket, vertelt de ins en outs over het inzetten van interventies.

Lees meer