Wat kunt u verwachten van het Brancheloket Apotheken?

U bent aangesloten bij het Brancheloket Apotheken, maar wat kunt u nu verwachten van de dienstverlening van dit verzuimloket? We hebben het voor u overzichtelijk op een rijtje gezet.

Het Brancheloket, de verzuimspecialist in de apotheekbranche, kenmerkt zich al ruim 10 jaar door een krachtige verzuimaanpak en snelle interventie. Dit uit zich al jaren in een relatief laag verzuimpercentage (2015: 3,3%). U heeft te maken met één contactpersoon, de casemanager, die veel werk voor u uit handen neemt en bij wie u terecht kunt voor advies. Indien u dit wenst, is het binnen het Brancheloket Apotheken ook mogelijk contact op te nemen met de bedrijfsarts. Geeft u dit gerust aan bij uw casemanager.

 

Wat kunt u verwachten van ArboNed?

 • ArboNed, één van de partners van het Brancheloket Apotheken, neemt uiterlijk op de derde dag na ziekmelding telefonisch contact op met de werkgever voor een triage.
 • ArboNed inventariseert wat de reden van het ziekteverzuim is.
 • ArboNed draagt uiterlijk 14 dagen na ziekmelding het re-integratiedeel van het dossier over aan de casemanager van het Brancheloket Apotheken.
 • De bedrijfsarts verzorgt de medische beoordeling en de verzuimbegeleiding.
 • ArboNed kan worden ingezet voor taken door een kerndeskundige (Risico Inventarisatie & Evaluatie, periodiek medisch onderzoek, etc.)
 • Uw werknemer kan rechtstreeks via ArboNed een open preventief spreekuur aanvragen.

 

Wat kunt u verwachten van uw casemanager?

 • De casemanager van Keerpunt, één van de partners binnen het Brancheloket Apotheken, inventariseert de achtergronden van het verzuim.
 • De casemanager bekijkt indien nodig samen met de bedrijfsarts welke re-integratiemogelijkheden er zijn (binnen de privacy kaders).
 • De casemanager ondersteunt werkgever en werknemer bij de uitvoer van de Wet Verbetering Poortwachter.
 • De casemanager gaat bij een interventie na of er een financiële bijdrage mogelijk is vanuit De Amersfoortse (ook een partner in het Brancheloket).
 • De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor werkgever, werknemer, ArboNed en andere betrokken partijen.
 • U bent weliswaar verantwoordelijk voor het re-integratieproces, maar de casemanager biedt hierbij ondersteuning.
 • Ook bij preventieve vraagstukken rondom (dreigend) verzuim kunt u terecht bij uw casemanager.

 

Wat kunt u doen?

Zoals u hierboven kunt lezen, nemen de medewerkers van het Brancheloket u veel uit handen. Toch is er na uw ziekmelding in ‘Vandaag’ via de website van het Brancheloket Apotheken een aantal zaken waar u zelf voor zorgdraagt:

 • U bent zelf verantwoordelijk voor de ziek- en (gedeeltelijke) herstelmeldingen in Vandaag.
 • U voert tijdig een (gedeeltelijke) herstelmelding door in Vandaag wanneer een werknemer aan het re-integreren is, passend bij de uren die een werknemer werkt.
 • U dient binnen twee werkdagen contact op te nemen met uw casemanager als geadviseerde werkhervatting door de bedrijfsarts niet lukt.
 • Wanneer een spreekuur gewijzigd moet worden neemt u hiertoe uiterlijk 24 uur voor het spreekuur contact over op met uw casemanager.
 • Wanneer u een verzoek heeft richting de bedrijfsarts; neemt u hiervoor contact op met uw casemanager.
 • U dient alle gegevens (binnen de privacy kaders) aan te leveren die de Brancheloket-medewerker nodig heeft voor het adequaat afhandelen van de ziekmelding.