Wat kost verzuim in uw apotheek?

Vrijwel elke apotheker heeft te maken met verzuim in de apotheek. Wij hebben voor u uiteengezet wat verzuim u bij benadering kost.

Een fulltime apothekersassistent verdient (in 2015) gemiddeld € 116 per dag. Per dag dat een fulltime werknemer verzuimt, kan dit u als werkgever: 2 x € 116 = € 232 kosten. Hieronder kunt u lezen hoe dit is berekend op basis van de directe en indirecte verzuimkosten.

Als u meer inzicht in de jaarlijkse kosten van verzuim wilt en deze wilt afzetten tegen de gehele branche, kunt u via deze link een tabel invullen: http://www.verzuimkosten.nl. De gegevens zijn afkomstig van TNO en CBS.

De berekening

In de bovenstaande berekening is het dagloon maal twee gedaan om de totale verzuimkosten per dag te berekenen. Deze verzuimkosten bestaan uit directe en indirecte kosten. De directe kosten bestaan uit:

  • Productieverlies
  • Bruto loon
  • Werkgeverslasten voor WW, WIA en ziektekostenverzekering

Daarnaast zijn er nog andere kosten die voortvloeien uit verzuim: de indirecte verzuimkosten. Hieronder worden verstaan:

  • Indirecte loonkosten: toeslagen, eventuele 13e maand, pensioenpremie, reiskostenvergoeding;
  • Kosten voor het organiseren van vervanging en het begeleiden van de vervanging;
  • Kosten van arbodienst, personeelsverloop, begeleiding en re-integratie, administratieve verplichtingen, etc.;
  • Immateriële zaken die tot kosten kunnen leiden: slecht imago, kwaliteitsverlies, overbelasting collega’s, etc.

 Onderzoeken tonen aan dat de indirecte verzuimkosten ongeveer even hoog zijn als de directe verzuimkosten. Daarom worden voor de totale verzuimkosten de directe verzuimkosten verdubbeld.

Vraag uw casemanager naar preventiemogelijkheden

Verzuim is dus een kostbare zaak. Werken aan preventie van verzuim kan u een hoop kosten besparen. Vraag uw casemanager van Brancheloket Apotheken om advies.