Verzuimpercentage 2015 3,3% bij Brancheloket Apotheken

Bij apotheken die zijn aangesloten bij het Brancheloket Apotheken is in 2015 een verzuimpercentage gerealiseerd van 3,3%. Dit was in 2014 3,1%, maar is in relatie tot de ontwikkeling binnen BV Nederland nog steeds een goede prestatie (CBS: 3,9%).

In de verzuimduur als gevolg van zwangerschap zien we in 2015 een daling ten opzichte van vorig jaar, net als de verzuimduur als gevolg van persoonlijk en sociaal functioneren. De verzuimduur door beperkingen in statische houdingen is gestegen. Deze wordt echter verklaard uit vijf incidentele verzuimsituaties die in één kwartaal zijn beëindigd. Langdurig verzuim is gestegen ten opzichte van vorig jaar en frequent verzuim gelijk gebleven. Meer lezen over de resultaten van Brancheloket Apotheken? Zie de Rapportage Brancheloket Apotheken 2015.