Verzuimgesprekken

Door veranderende regelgeving is de werkdruk in apotheken flink toegenomen. De verwachting is dat dit tot meer ziekteverzuim zal leiden.

Verzuimgesprekken tussen de werkgever en een zieke medewerker kunnen bijdragen aan het voorkomen van (langdurig) ziekteverzuim. Deze vinden plaats vanaf het moment van ziekmelding tot en met de terugkeer op de werkvloer. De inhoud van het verzuimgesprek hangt sterk af van de stand van zaken.

Omdat verzuimgesprekken niet de gemakkelijkste gesprekken zijn, is een gedegen voorbereiding belangrijk. Mocht u uw vaardigheden in het voeren van verzuimgesprekken verder willen vergroten, dan kunt u zich aanmelden voor de training ‘Verzuimmanagement’ van de SBA via https://www.sbaweb.nl/cursussen.

Sommige medewerkers verzuimen meer dan gemiddeld. Bij een patroon van frequent (>3 keer per jaar) en kortdurend (<7 keer dagen per week) verzuim, is er sprake van frequent verzuim. Het is belangrijk om bij frequent verzuim een gesprek met uw medewerker aan te gaan. Het doel van het gesprek is de oorzaak te achterhalen en gezamenlijk een oplossing te zoeken voor eventuele knelpunten. 

Meer informatie over verzuimgesprekken, waaronder ook het frequent verzuim gesprek, leest u in de flyer 'Verzuimgesprekken'.