Verzoek om e-mailadressen werknemers in Vandaag te zetten

Soms blijkt dat in het verzuimregistratiesysteem ‘Vandaag’ de e-mailadressen van de werknemers nog niet zijn ingevoerd. Mede namens de casemanagers van het Brancheloket Apotheken, verzoeken wij u om – indien u dat nog niet hebt gedaan – de e-mailadressen van uw werknemers in te voeren.

Als deze in ‘Vandaag’ staan, is het voor Brancheloket mogelijk uw werknemers via mail uit te nodigen voor een spreekuur of een terugkoppeling te geven naar aanleiding van het spreekuur. Ook kunnen uw werknemers dan een uitnodiging via mail ontvangen voor een klanttevredenheidsonderzoek over de dienstverlening van het Brancheloket. Helpt u mee het e-mailbestand in ‘Vandaag’ up-to-date te houden?