Vertrouwenspersoon

Word je tijdens je werksituatie bedoeld of onbedoeld psychisch of fysieke lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. Situaties zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie zijn gevallen die je wellicht in vertrouwen wilt bespreken.

Dat kan via het telefoonnummer: 0800 02 04 204 (kosteloos).

Nadat je de vertrouwenspersoon hebt gebeld, heb je op korte termijn een afspraak met haar. Indien nodig nog op dezelfde dag. De vertrouwenspersoon is werkzaam als bedrijfsmaatschappelijk werker bij ArboNed en is bekend met de apotheekbranche.