Spreekuur op verzoek van de werkgever

Een preventief spreekuur is op initiatief van de werkgever ter voorkoming van ziekteverzuim. Werkgevers moeten hun medewerker zelf op de hoogte stellen van de door hen ingeplande afspraak bij de bedrijfsarts.

In dit gesprek kunnen werkgevers de reden van het maken van deze afspraak nader toelichten. De medewerker is niet verplicht te verschijnen. Als de medewerker een geldige reden voor verhindering heeft, moet hij dit tijdig met zijn leidinggevende bespreken en vervolgens de casemanager inlichten.

De werknemer is niet verplicht zijn werkgever te vertellen waarom hij niet naar een preventief spreekuur gaat. 

Privacybescherming?
Tijdens het preventief spreekuur op verzoek van de werkgever is de privacy van medewerkers gewaarborgd. Over wat tijdens het spreekuur ter sprake komt, worden geen mededelingen gedaan. Alleen als de medewerker hiervoor toestemming geeft.