Spreekuur Arbeidsomstandigheden en privacybescherming

Heeft u beginnende rugklachten, last van stress, problemen met uw leidinggevende of een ander klacht die van invloed is op uw werk? Kom dan eens praten op het spreekuur Arbeidsomstandigheden (ook wel open spreekuur genoemd).

Dit spreekuur is bedoeld voor alle apotheekmedewerkers met vragen of klachten over hun arbeidsomstandigheden. U kunt er ook terecht voor informatie over de risico's en mogelijke voorzorgsmaatregelen voor je veiligheid, gezondheid en welzijn.

Het spreekuur heeft tot doel ziekteverzuim te voorkomen en problemen in de arbeidsomstandigheden tijdig te bespreken. Iedere medewerker in de apotheek kan via het Brancheloket Apotheken een afspraak maken. Een gesprek duurt circa 20 minuten. Het is een open spreekuur uitgevoerd door de bedrijfsarts van een gecertificeerde arbodienst. Is er een vervolg nodig, dan zal de bedrijfsarts dit met u overleggen.

Het spreekuur Arbeidsomstandigheden is niet bedoeld voor de behandeling van medische klachten. Daarvoor moet u bij uw huisarts zijn.

Privacy

Tijdens het spreekuur Arbeidsomstandigheden is uw privacy gewaarborgd:

  • U kunt een afspraak maken zonder dat uw werkgever op de hoogte wordt gebracht.
  • Over wat tijdens het spreekuur ter sprake komt, worden geen mededelingen gedaan.
  • Alleen als u toestemming geeft, kan met derden, zoals de werkgever, worden gesproken over de ziekmakende factoren in uw arbeidsomstandigheden en hoe deze aan te pakken.

Kosten

Het spreekuur Arbeidsomstandigheden is kosteloos als de werkgever is aangesloten bij het Brancheloket Apotheken. Eigen risicodragers, dus werkgevers zonder verzuimverzekering, ontvangen achteraf een - geanonimiseerde - factuur.