Spreekuur Arbeidsomstandigheden en privacybescherming

Het spreekuur heeft tot doel ziekteverzuim te voorkomen en problemen in de arbeidsomstandigheden tijdig te bespreken.

Het spreekuur Arbeidsomstandigheden (ook wel open spreekuur genoemd) is bedoeld voor medewerkers die vragen of klachten hebben over hun arbeidsomstandigheden, of meer willen weten over risico’s en mogelijke voorzorgsmaatregelen voor hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Bijvoorbeeld bij beginnende rugklachten, stress op het werk of problemen in de werkverhoudingen.

Iedere medewerker in de apotheek kan via het Brancheloket Apotheken een afspraak maken. Een gesprek duurt circa 20 minuten. Het is een open spreekuur dat - overeenkomstig de Arbowet - wordt uitgevoerd door de bedrijfsarts van een gecertificeerde arbodienst. Blijkt er een vervolg nodig te zijn, dan overlegt de bedrijfsarts dit met de medewerker en geeft hierover een terugkoppeling aan het Brancheloket Apotheken.

Het spreekuur Arbeidsomstandigheden is niet bedoeld voor de behandeling van medische klachten. Daarvoor moeten medewerkers bij hun huisarts zijn.

Privacybescherming

Tijdens het spreekuur Arbeidsomstandigheden is de privacy van medewerkers gewaarborgd:

  • De medewerker kan een afspraak maken zonder dat zijn werkgever op de hoogte is.
  • Over wat tijdens het spreekuur ter sprake komt, worden geen mededelingen gedaan.

Alleen als de medewerker toestemming geeft, kan met derden, zoals de werkgever, worden gesproken over de ziekmakende factoren in de arbeidsomstandigheden en hoe deze aan te pakken.

Kosten

Het spreekuur Arbeidsomstandigheden is kosteloos als de werkgever is aangesloten bij het Brancheloket Apotheken. Eigen risicodragers, dus werkgevers zonder verzuimverzekering, ontvangen achteraf een - geanonimiseerde - factuur.