Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt u om gevaren en risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van uw medewerkers op te sporen. Hiermee kunt u voorkomen dat uw medewerkers arbeidsongeschikt worden door oorzaken die te maken hebben met arbeidsomstandigheden.

Met de RI&E Apotheken doorloopt u in vier stappen de wettelijk verplichte onderdelen van inventarisatie tot en met het Plan van Aanpak. Deze stappen zijn:

  1. gevaren ontdekken en vaststellen wie er schade aan de gezondheid zou kunnen oplopen en hoe dat zou kunnen gebeuren (inventarisatie);
  2. vaststellen hoe groot de kans is dat gevaren leiden tot gezondheidsschade en daaruit voortvloeiende risico's;
  3. nagaan of getroffen maatregelen afdoende zijn of dat er meer moet gebeuren (evaluatie);
  4. uw bevindingen registreren en uitwerken in een Plan van Aanpak.

Het programma geeft feedback op uw antwoorden en genereert zo een evaluatie die de basis is voor het op te stellen Plan van Aanpak. Daarna bekijkt u ieder jaar hoe de uitvoering verloopt. U vindt de RI&E Apotheken op www.rie-apotheek.nl.

De preventiemedewerker in uw apotheek is betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E en het Plan van Aanpak. Bij een organisatie met meer dan 25 medewerkers wordt de RI&E door een arbodeskundige of arbodienst getoetst.


Wilt u meer weten o
f wilt u een offerte aanvragen voor een RI&E?
Stuur dan een e-mail aan arbo@mkbvitaal.nl onder vermelding van:

  • Naam van uw bedrijf
  • Contactgegevens
  • Het polisnummer van uw verzuim-, WGA of WIA-verzekering.

Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.