Rechten en plichten volgens de Wet Verbetering Poortwachter

In het kader van de Wet verbetering Poortwachter heeft u als werkgever te maken met wettelijke plichten en rechten.


Wij leggen u graag stap voor stap uit wat wij doen om u en uw zieke medewerker te begeleiden tijdens het re-integratie traject. Zo weet u precies van u van ons kunt verwachten, en wat wij ook van u verwachten.