Prikaccidenten en Hepatitis B-vaccinatie

Een prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, spat-, snij- en bijtongevallen waarbij een persoon op een zodanige wijze in contact komt met menselijk bloed en/of speeksel, dat hij of zij het risico loopt besmet te worden met hepatitis B, C en/of met hiv. Denk bijvoorbeeld aan het grijpen in een naald die niet veilig is weggegooid. Razendsnel handelen na een prikincident is dan ook van groot belang!

PrikPunt

PrikPunt, het meld- en adviespunt met een landelijke dekking, is 24 uur per dag en 7 dagen per week kosteloos bereikbaar via telefoonnummer 088 774 5 463. Deskundigen bepalen aan de hand van een protocol hoeveel risico de medewerker loopt.

Is behandeling nodig? Dan wordt de betrokkene met een behandeladvies naar de spoedeisende hulp of voor bloedonderzoek naar een trombosedienst of huisarts verwezen. Aan dit specifieke behandeltraject zijn kosten verbonden.

Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die door bloedbloedcontact kan worden overgedragen. De aandoening kan levercellen onherstelbaar vernietigen en zelfs tot leverkanker leiden. Gelukkig kunt u de kans op besmetting met hepatitis B door vaccinaties enorm beperken.

Uit rapportages van PrikPunt van de afgelopen jaren is gebleken dat slechts een klein percentage van de medewerkers dat zich meldt voor een prikaccident, gevaccineerd is tegen hepatitis B. Het advies is om alle medewerkers die het risico lopen om met naalden in aanraking te komen, te vaccineren.

Werkwijze

Met de vaccinatie wordt een milde besmetting nagebootst. Net als bij de echte ziekte komt het afweersysteem van het lichaam in actie. Na toediening van drie doses hepatitis B-vaccin, wordt bij 90% van de gezonde mensen een beschermende antistof tegen hepatitis B geconstateerd. De duur van de bescherming is in de meeste gevallen levenslang.

Vaccinatieprogramma

Indien een medewerker nog niet eerder (volledig) is gevaccineerd, voert VaccinatieZorg het vaccinatieprogramma uit. Het volledige programma bestaat uit drie consulten, drie vaccinaties hepatitis B, een vaccinatiepaspoort en titerbepaling (bloedonderzoek antistoffen).

Wanneer een medewerker al één of meerdere vaccinaties heeft gehad, wordt het vaccinatieprogramma hier op afgestemd.

Dit is een speciaal tarief voor de SBA. PrikPunt-klanten krijgen 30 euro korting op de hepatitis B-vaccinaties. Dus in plaats van 196 euro per deelnemer voor een volledig traject, zijn de kosten 166 euro. Aanmelden kan via: info@vaccinatiezorg.nl of via telefoonnummer 0486 41 72 72.