Prikaccidenten en Hepatitis B-vaccinatie

Een prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, spat-, snij- en bijtongevallen waarbij een persoon op een zodanige wijze in contact komt met menselijk bloed en/of speeksel, dat hij of zij het risico loopt besmet te worden met hepatitis B, C en/of met hiv. Denk bijvoorbeeld aan het grijpen in een naald die niet veilig is weggegooid. Razendsnel handelen na een prikincident is dan ook van groot belang!

Als klant van het Brancheloket Apotheken is voor u de aansluiting bij PrikPunt - het landelijk meldpunt voor prik-, snij-, bijt- of spataccidenten - gratis. De melding en risico- inschatting zijn hierbij kosteloos, aan een eventuele behandeling zijn wel kosten verbonden.

Aansluiting bij PrikPunt

De apotheken die zijn aangesloten bij het Brancheloket Apotheken zijn automatisch bij PrikPunt aangemeld.

PrikPunt

PrikPunt is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt van VaccinatieZorg voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabaccidenten op het werk.  Deskundigen bepalen aan de hand van een protocol hoeveel risico de medewerker loopt. Is behandeling nodig? Dan wordt de betrokkene met een behandeladvies naar de spoedeisende hulp of voor bloedonderzoek naar een trombosedienst of huisarts verwezen. Prikpunt is bereikbaar via telefoonnummer 088 774 5 463. Kijk ook voor meer informatie op https://www.vaccinatiezorg.nl/WP/prikpunt/

Hepatitis B-vaccinatie

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die door bloedbloedcontact kan worden overgedragen. De aandoening kan levercellen onherstelbaar vernietigen en zelfs tot leverkanker leiden. Gelukkig kunt u de kans op besmetting met hepatitis B door vaccinaties enorm beperken.

Uit onderzoek van PrikPunt is gebleken dat slechts een klein percentage van de medewerkers dat zich meldt voor een prikaccident, gevaccineerd is tegen Hepatitis B. Het advies is om alle medewerkers die het risico lopen om met naalden in aanraking te komen, te vaccineren.

Werkwijze

Met de vaccinatie wordt een milde besmetting nagebootst. Net als bij de echte ziekte komt het afweersysteem van het lichaam in actie. Na toediening van drie doses hepatitis B vaccin, wordt bij 90% van de gezonde mensen een beschermende antistof tegen hepatitis B geconstateerd. De duur van de bescherming is in de meeste gevallen levenslang.

Vaccinatieprogramma

Indien een medewerker nog niet eerder (volledig) is gevaccineerd, voert VaccinatieZorg het vaccinatieprogramma uit. Het volledige programma bestaat uit drie consulten, drie vaccinaties hepatitis B, een vaccinatiepaspoort en titerbepaling (bloedonderzoek antistoffen).

Wanneer een medewerker al één of meerdere vaccinaties heeft gehad, wordt het vaccinatieprogramma hier op afgestemd. PrikPunt-klanten krijgen € 30,- korting op de hepatitis B-vaccinaties. Dus in plaats van € 196,- voor een volledig traject per deelnemer zijn de kosten € 166,-. Dit is een speciaal tarief voor de SBA. Aanmelden kan via: info@vaccinatiezorg.nl.