Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Met een PMO brengt u de leefstijl, het werkvermogen en de gezondheidsrisico’s van uw medewerkers in kaart. Met het PMO voldoet u aan de wettelijke verplichting om periodiek een gezondheidsonderzoek aan medewerkers aan te bieden. En u kunt op tijd ingrijpen om uw mensen inzetbaar te houden.

Wat houdt het PMO in?

Het PMO bestaat uit een vragenlijst en een fysiek onderzoek.

 1. Het eerste gedeelte van het PMO bestaat uit een online vragenlijst.
  Hoe ervaart de medewerker zelf zijn fysieke en mentale gezondheid? We vragen naar de werkplek en werkomstandigheden, waarbij u kunt kiezen uit kantoor- of productieomgeving. Tenslotte meten we het werkvermogen volgens de Workability Index (WAI). Direct na afronden ontvangt de deelnemer een individueel rapport met de bevindingen.
 2. Het tweede gedeelte van het PMO is een fysiek onderzoek van circa 30 minuten, bestaande uit:
 • Meten van bloeddruk, gewicht, lengte en tailleomvang
 • Vingerprik om cholesterol en suiker in het bloed te meten
 • Keuze uit beeldschermonderzoek (voor kantoorpersoneel) of onderzoek van het gehoor of de longen (voor uitvoerend personeel)

De resultaten worden toegelicht in een kort persoonlijk gesprek met de medewerker.

Kosten PMO en extra mogelijkheden

De kosten bedragen € 105 per deelnemer, exclusief BTW. Uitvoering uitsluitend op de vaste keuringslocaties Rotterdam, Velsen, Zwolle, Utrecht, Veldhoven en Breda.

Daarnaast zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Groepsrapportage (minimaal 15 deelnemers) vanaf € 1.100. Hierin kunnen we een koppeling maken met uw eigen KPI’s, variabelen om de prestaties van uw organisatie te analyseren. Of groepen met elkaar vergelijken, zoals functiegroepen.
 • Uitvoering van het onderzoek op uw locatie/ inzet trailer met projectleiding. Kosten op offertebasis.
 • Uitvoering op een keuringslocatie van MKB Vitaal naar keuze (anders dan de standaard locaties bovengenoemd).

Wat levert een PMO u op?

 • U voldoet aan uw wettelijke verplichting om werknemers een gezondheidsonderzoek aan te bieden.
 • Werknemers krijgen inzicht in hun gezondheid, leefstijl, werkvermogen en gezondheidsrisico’s.
 • U kunt gericht actie ondernemen om uw werknemers inzetbaar te houden

Meer weten?

Voor meer informatie over het PMO of het maken van een afspraak neemt u contact op met MKB Vitaal via (085) 30 38 500.