Nu: Covid-testen bij GGD via Keerpunt voor apothekers en medewerkers

Een zorgmedewerker met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) en die directe zorg verleent aan een patiënt/cliënt, kan bij de GGD getest worden.

Komen apotheekmedewerkers dan al in aanmerking voor een Covid-19 test?
Wij hebben na overleg met GGD’s het standpunt overgenomen dat apotheekmedewerkers vallen onder het huidige testbeleid van zorgmedewerkers. U kunt daarom vanaf vandaag als apotheker een Covid-19 test aanvragen voor uzelf en/of uw medewerkers. Dat er voor uw sector nog geen sectorspecifiek advies is uitgewerkt, doet daar niets aan af.
 
Wie komen er in aanmerking?
Mensen die in de zorg werken en langer dan 24 uur symptomen hebben, komen in aanmerking voor de test. Dit betekent dat Keerpunt u als apotheker kan begeleiden bij de test wanneer u deelnemer bent van het Brancheloket Apotheken en dus arbodienstverlening afneemt bij Keerpunt.
 
Wat zijn de kosten?
De kosten van deze dienst bedragen € 75,- (ex. BTW) per test. Wij hebben de werkzaamheden die uw re-integratiespecialist van het Brancheloket Apotheken voor deze begeleiding uitvoert opgenomen in de arbodienstdienstverlening. Keerpunt brengt alleen de kosten voor inzet van medische expertise bij u in rekening.
 
En ik als zorgondernemer dus ook?
Ook wanneer u als apotheker zorgondernemer bent en daardoor misschien niet onder het basiscontract arbodienstverlening bij Keerpunt valt, kunt u via het Brancheloket Apotheken voor uzelf een test aanvragen als u minimaal 24 uur Covid-19 symptomen heeft.
 
Zo vraagt u de test aan:

  • U kunt contact opnemen met uw persoonlijke re-integratiespecialist, óf
  • U kunt een e-mail sturen naar info@brancheloketapotheken.nl onder vermelding van:
    • Bedrijfsnaam
    • Telefoonnummer contactpersoon
    • Vermeld in het onderwerp: Testen Covid-19

Hoe gaat het testen in zijn werk
Wij krijgen uw aanvraag binnen en vragen de Covid-19 test aan bij de GGD. De GGD zal u en/of uw werknemer oproepen om de test af te nemen en geven de resultaten aan ons door. Keerpunt zal deze resultaten dan terugkoppelen aan diegene bij wie de test is afgenomen. Hij of zij kan er dan zelf voor kiezen om de testresultaten met u te delen. Werknemers zijn daartoe niet verplicht.
Deze werkwijze hebben wij zo ingericht zodat we blijven voldoen aan de privacy richtlijnen.
Zoals u van ons gewend bent, geven wij u advies over eventuele aanpassingen die nodig zijn in het werk en de benodigde maatregelen die u in uw bedrijf kunt nemen.

Nog geen abonnement voor arbodienstverleningen?
Wij begeleiden het Covid-testtraject voor werkgevers die Arbodienstverlening bij Keerpunt afnemen. Neemt u nog geen arbodienstverlening af bij het Brancheloket Apotheken of bij Keerpunt, maar wilt u dat wel? Neem dan contact op met advies@keerpunt.nl.