Meldingsplicht bedrijfsongeval

Wanneer zich een ongeval voordoet in uw apotheek, dient u dat zo snel mogelijk te melden bij de Inspectie SZW.