Interventie

Een interventie is een behandeling, training of begeleiding waardoor de zieke medewerker inzicht krijgt in problemen en beperkingen en daarmee leert om te gaan, met het doel het werk te hervatten. Het Brancheloket Apotheken zet vaste interventiebedrijven in, die bijvoorbeeld psychologen, fysiotherapeuten, manueel therapeuten, juristen, arbeidsdeskundigen of arbeidsbemiddelaars leveren.

Ook het spreekuurbezoek aan de bedrijfsarts wordt, in samenspraak met betrokken partijen, geïnitieerd door het Brancheloket Apotheken. In dit spreekuur bepaalt de arts of er sprake is van dreigend langdurig verzuim en of het verzuim te verkorten is door een zogenaamde interventie. De resultaten van het spreekuur worden door de bedrijfsarts aan de casemanager doorgegeven.

De casemanager bewaakt de werkhervatting en informeert de werkgever. De interventies zijn afgestemd op:

  • houding en bewegingsapparaat;
  • conflicten / juridische zaken;
  • psychische en sociale problemen;
  • bemiddeling voor ander werk.

Voordelen

De bedrijfsarts en interventiebedrijven bekijken welke mogelijkheden de medewerker ondanks zijn klachten heeft. Zij kiezen voor het inzetten van de interventie, die het meest bijdraagt aan snel herstel en een korte verzuimduur.

Onze aanpak

Door de aanpak van het Brancheloket Apotheken hervat de medewerker zijn werk vaak aanzienlijk sneller dan bij behandeling door reguliere medische zorgverleners. De prestaties van de interventiebedrijven en de vooruitgang van de medewerker worden door het Brancheloket Apotheken gemonitord. Dit gebeurt door middel van kwartaalevaluaties op het niveau van de individuele medewerker en op het niveau van de bedrijfsprestatie.

Het Brancheloket Apotheken heeft geen financieel belang bij de inzet van interventies en kiest altijd het meest geschikte interventiebedrijf.

Meer informatie over interventie door Brancheloket Apotheken leest u in de flyer 'Interventie door Brancheloket Apotheken'.