Informatie voor werkgevers

Hier vindt u informatie over preventie van verzuim, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Verzuimbegeleiding en re-integratie

U kunt het Brancheloket Apotheken inschakelen bij het vormgeven van uw preventiebeleid. Ook kunt u bij het Brancheloket Apotheken terecht voor advies en begeleiding, bijvoorbeeld bij de uitvoering van de RI&E, bij de ondersteuning van de preventiemedewerker in uw apotheek en voor het voeren van verzuimgesprekken. Uw medewerkers kunnen terecht bij het Spreekuur Arbeidsomstandigheden, dat tot doel heeft ziekteverzuim te voorkomen. 

Hier vindt u meer informatie over:

Veelgestelde vragen

Preventie

Verzuimbegeleiding