Frequent verzuim in uw apotheek? Ga in gesprek met uw werknemer

Sommige werknemers verzuimen meer dan gemiddeld. Bij een patroon van frequent verzuim (>4 keer per jaar, kortdurend, < 7 dagen per week) is er sprake van frequent verzuim.

Ga bij frequent verzuim het gesprek met uw werknemer aan, met als doel de oorzaak te achterhalen en gezamenlijk een oplossing of eventuele knelpunten te zoeken. 

Belangrijk bij dit gesprek:

  • voer het gesprek op basis van feiten
  • vertel de invloed van het verzuim op het werk en op de collega's
  • geef de werknemer de ruimte om haar of zijn verhaal te doen, geef geen oordeel als werkgever
  • stel samen de oorzaak van het verzuim vast en probeer te zoeken naar oplossingen
  • maak hierover concrete afspraken, leg deze zo nodig schriftelijk vast
  • plan een evaluatie(moment)

Verzuim = aandacht! Al voor aanvang van het verzuim.

Wilt u meer weten? Klik hier