De SBA Inzetbaarheidsscan. Vul hem ook in!

In de week van 14-18 maart ontvangen apotheken die zijn aangesloten bij het Brancheloket Apotheken een setje uitnodigingskaarten voor deelname aan de SBA Inzetbaarheidsscan: een onderzoek van maximaal 10 minuten naar duurzame inzetbaarheid in uw apotheek.

In de week van 14-18 maart ontvangen apotheken die zijn aangesloten bij het Brancheloket Apotheken een setje uitnodigingskaarten voor deelname aan de SBA Inzetbaarheidsscan: een onderzoek van maximaal 10 minuten naar duurzame inzetbaarheid in uw apotheek. De scan kan zowel door u als door uw medewerkers worden ingevuld. Bij dit bericht vindt u een voorbeeld van zo’n kaart. Mocht uw apotheek wél zijn aangesloten bij Brancheloket, maar u hebt géén kaart ontvangen? Dan verwijzen wij graag naar www.sbaweb.nl/inzichtinwerk voor meer informatie en voor deelname aan de Inzetbaarheidsscan.