De preventiemedewerker

Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht een preventiemedewerker te benoemen. De preventiemedewerker richt zich op de preventie en terugdringing van ziekteverzuim.

In organisaties tot 25 medewerkers kunt u als werkgever deze taak zelf uitvoeren. Het is ook mogelijk de preventietaak bij een externe deskundige neer te leggen. Maar het aanstellen van een interne preventiemedewerker in de apotheek heeft de meeste voordelen. Niet alleen worden de saamhorigheid en de sfeer 'op de werkvloer' versterkt. Medewerkers gaan zich ook meer betrokken voelen bij de bedrijfsprocessen en het Arbobeleid in de apotheek. Bovendien bouwt de preventiemedewerker interne deskundigheid op, zodat kennis over arbeidsrisico's altijd beschikbaar is.

De preventiemedewerker neemt een onafhankelijke positie in tussen de belangen van de werkgever en zaken die leven onder de medewerkers. De werkgever blijft eindverantwoordelijk en neemt de besluiten. De preventiemedewerker:

  • organiseert de preventie en bewaakt de activiteiten en regelingen op dit gebied, zoals de uitvoering van de RI&E en de actualisering van het Plan van Aanpak;
  • doet voorstellen voor gewenste verbeteringen en werkt daarbij samen met alle betrokkenen;
  • werkt mee aan de uitvoering van maatregelen door voorlichting aan medewerkers, signalering van afwijkingen van instructies of afspraken, en ondersteuning bij het inkopen van diensten en producten op het gebied van preventie, verzuim en reïntegratie;
  • fungeert als vraagbaak, pikt signalen op, adviseert medewerkers en geeft oplossingsrichtingen aan voor gesignaleerde knelpunten.

 

Het Brancheloket Apotheken biedt een training preventiemedewerker aan.
Wilt u hier gebruik van maken? Lees meer over deze training.