CAO Apotheken is AVV en staat online

De Cao Apotheken 2017-2019 is op 15 april Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Cao Apotheken heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2019.

Het algemeen verbindend verklaren betekent dat alle werkgevers en werknemers die werken in de branche openbare apotheken verplicht de maatregelen en regels vastgesteld in de cao dienen te volgen. In principe moet nu – als dit nog niet is gedaan –  worden over gegaan tot het uitvoeren van de vastgestelde loonsverhogingen en het betalen van de uitkeringen.

Er verschijnt geen gedrukt exemplaar van de Cao Apotheken. Je kunt de complete Cao Apotheken 2017-2019salarisschalen en regeling rondom de registratiekosten voor het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten digitaal raadplegen en downloaden op deze website.


Vragen?
Heb je vragen? Neem contact op met de SBA Servicedesk. Mail naar servicedesk@sbaweb.nl of bel tijdens kantooruren naar 0900 722 26 67 (€0,01/min.).