Calamiteitenopvang

Heeft u opvang nodig na een schokkende gebeurtenis op het werk? Dat kan via het Meldpunt Calamiteiten: 0900 535 3 541 (lokaal tarief).

Nadat de melding is binnengekomen, voorziet ArboNed u van telefonisch advies en ondersteuning. Indien nodig zijn zij zo snel mogelijk aanwezig om slachtoffers, getuigen en leidinggevenden op te vangen. Het Meldpunt Calamiteiten is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Wat is een calamiteit?

Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis die normaal gesproken niet op de werkvloer voorkomt. Denk hierbij aan overvallen, agressie door bezoekers, overlijden en een ongeval op de werkplek.

Waarom zou je het Meldpunt Calamiteiten bellen?

Als u melding maakt van een calamiteit, kunnen de gevolgen tot een minimum beperkt worden en kan langdurig verzuim door (psychische) klachten worden tegengegaan.

Zo werkt de Calamiteitenopvang:

  1. Meld de calamiteit bij 112.
  2. Meld de calamiteit bij ArboNed, telefoon 0900 535 3 541 (lokaal tarief).
  3. Een bedrijfsmaatschappelijk werker komt langs voor eerste opvang en inventarisatie van de hulpbehoefte (deze hulp is gratis).
  4. Apotheker en bedrijfsmaatschappelijk werker overleggen over eventuele vervolghulp (de SBA vergoedt mogelijk een deel).

Meer informatie?

Meer informatie over calamiteitenopvang staat in de flyer 'Vertrouwenspersoon en calamiteitenopvang'. In de Arbocatalogus Openbare Apotheken staan preventieve maatregelen beschreven die apothekers kunnen nemen ter voorkoming van geweld en agressie of beperking van de gevolgen daarvan. 

Kosten

In principe neemt de SBA de kosten voor de inzet van de vertrouwenspersoon en voor calamiteitenopvang voor haar rekening.