Bedrijfsongeval melden

Als werkgever bent u verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Deze meldingsplicht geldt voor ongevallen van eigen werknemers en van personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten.

Op de website van Inspectie SZW leest u wat u moet doen als er sprake is van een ernstig ongeval of een dodelijk ongeval bij u op de werkvloer. 

Hier vindt u alle benodigde informatie om melding te maken van een bedrijfsongeval.