Arbocatalogus

De Arbocatalogus Apotheken biedt een overzicht van mogelijke risico’s die uw medewerkers lopen in de apotheek en mogelijke voorzorgsmaatregelen.

Uit de inventarisatie blijkt dat er vier typen risico’s bestaan:

  1. Fysieke risico’s (bijvoorbeeld beeldschermwerk en staand werk).
  2. Psychosociale arbeidsbelasting (bijvoorbeeld werkdruk en pesten).
  3. Besmettings- en infectiegevaar tijdens het bereiden van geneesmiddelen.
  4. Gevaarlijke stoffen.

Kijk op www.arbo-apotheek.nl voor meer informatie.