Arbeidsconflict? Neem contact op met uw casemanager

Onderbezetting, hoge werkdruk, moeizaam contact met collega’s, gebrekkige communicatie en onzekerheid door veranderingen in de apotheekbranche: een arbeidsconflict ligt al gauw op de loer. Arbeidsconflicten kunnen leiden tot (langdurig) ziekteverzuim en dus tot een hoge kostenpost.

Ervaart u een conflict of een verstoorde arbeidsrelatie met een collega of één van uw medewerkers? Neemt u dan direct contact op met uw casemanager van het Brancheloket Apotheken om te bespreken hoe verzuim kan worden voorkomen of beperkt. Een overzicht van de casemanagers van het Brancheloket vindt u op www.brancheloketapotheken.nl/contact.